Súťažte s portálom Zaujímavosti.net o ceny, ktoré potešia vás, vašu rodinu, deti či myseľ.

Súťaž skončila, výhercom gratulujeme! :)

© 2016 Gurkuda, s.r.o.
Klincová 37 · 821 08 Bratislava