Súťažte s portálom Zaujímavosti.net o ceny, ktoré potešia vás, vašu rodinu, deti či myseľ.

VYHRAJ KNIHU OD STEPHEN KINGA

Zapojte sa do súťaže tohto týždňa a vyhrajte úžasnú knihu Stephen Kinga.


Stephen King - O písaní

Vedeli ste, že Stephen King si na písanie niektorých svojich textov ani nepamätá, pretože trpel závislosťou od drog a alkoholu? Že viackrát unikol smrti a zachránila ho len láska rodiny – a láska k príbehom? Že jeden z najúspešnejších a najbohatších spisovateľov na svete pochádza z chudobných pomerov a nikdy nič nedostal zadarmo? Kniha O písaní je napriek svojmu názvu predovšetkým o živote. Prečítate si, ako sa z chlapca, ktorý musel vyrásť bez otca a dlho počítal každý cent, stal milionár. O jeho bezhraničnej oddanosti knihám a ľuďom. A možno sa aj inšpirujete, aby ste to, čo robíte, a nemusí to byť práve písanie, robili s väčšou radosťou a vášňou.

Stačí zadať váš email. Veľa šťastia :)
 

Súťaž trvá od 13.6.2018 - 20.6.2018

VYHRAJ KNIHU OD STEPHEN KINGA

© 2016 Gurkuda, s.r.o.
Klincová 37 · 821 08 Bratislava